رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: حکم ولی فقیه از فتوای مراجع بالاتر است و همه باید اطاعت کنند.
به گزارش ایرنا، آیت الله ? محمد تقی مصباح یزدی ? روز پنجشنبه در جمع شرکت کنندگان در همایشی با عنوان نسیم بهشتی در قم افزود: فتوای هیچ مرجعی برای مرجع دیگری حجت نیست ولی اگر ولی فقیه حکمی صادر کرد همه مراجع باید اطاعت کنند و حق نقض حکم را ندارند. ادامه مطلب...