شکور پاشازاده  با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در پنجمین اجلاس حمایت از انتفاضه فلسطین گفت: از آنجایی که حضرت آیت الله خامنه ای مرجع تقلیدم است ، اغلب سخنان ایشان را دنبال می کنم ولی بیانات ایشان در اجلاس حمایت از انتفاضه فلسطین مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد. ادامه مطلب...